بار دیگر با اجازه از تفنگ                            می رود ذهنم بسوی شعرجنگ

 

ذوق وشوق نینوا کرده دلم                        چون هوای کربلا کرده دلم

 

بود سنگر بهترین معوای من                       آه جبهه کو برادر های من

 

در تمام سالهای عشق وجنگ                   مهر در سجاده ماشد فشنگ

 

سنگر خوب وقشنگی داشتیم                   روی دوش خود تفنگی داشتیم

 

جنگ ما را لایق خود کرده بود                     جبهه ما را عاشق خود کرده بود

 

روز کوچ کاروان از بر وبحر                             روز آزادی شداز  زندان شهر

 

نفرت از هر خود ستایی داشتیم                 خلق وخوی روستایی داشتیم  

 

آسمان تکبیر ما را دوست داشت                هر حسینی کربلا را دوست داشت

 

روزها در عشق پرپر می زدیم                   در دل شبها منور می زدیم

 

داشتیم ای دوست شبهای خطر                  سایه ی صاحب زمان را روی سر

 

ابر گریه از صدای ناله بود                              شور پرپر گشتن یک لاله بود

 

گردباد خون به روی دجله بود                      حمله در شب دعوتی تا حجله بود

 

مین به میدان عبورم می کشید                    شیهه ی اسبی به شورم می کشید

 

گریه هایم آه حسرت خورده اند                    چکمه هایم خاک غربت خورده اند

 

یاد روزی که بسیجی می شدیم                  شمع شب های دوئیجی می شدیم

 

یاد روزی که در خمپاره ها                            جمع می کردیم پاره پاره ها

 

هر بسیجی اقتدا بر شمع کرد                     پاره های جان جود را جمع کرد

 

تا ابد شام پریشانی ماست                        داغ غربت روی پیشانی ماست

 

سرزمین نینوا یادش به خیر                           کربلای جبهه ها یادش به خیر

 

سر به دوش گریه ها و ناله ها                        چون نگریم در عزای لاله ها

 

فیض پرپر گشتن گل داشتیم                        کاش در جام بلا مل داشتیم

 

زخم دیدیم و پی مرهم شدیم                        ما به بزم عشق نامحرم شدیم

 

ارث ما این روسیاهی مانده است                  یادی از مرغان چاهی مانده است

 

کربلای جبهه ها یادش به خیر                       سرزمین نینوا یادش به خیر

 

غم برای نوع عنوان می خوریم                      رنج آب و غصه ی نان می خوریم

 

کاش با یاران مست دوستی                        باز می داد عشق دست دوستی

 

تا به دشت و کوه رسته شالی است               تا ابد جای شهیدان خالی است

 

سرزمین نینوا یادش به خیر                              کربلای جبهه ها یادش به خیر


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط میر سیا وش اسبقی در و ساعت |

ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط میر سیا وش اسبقی در و ساعت |
بی توجهی به همنوعان یک چیز است و خساست هم یک چیز دیگر، ولی آنچه مسلم است نمیتوان از یک زاویه از اعمال دیگران نتیجه گرفت!


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط میر سیا وش اسبقی در و ساعت |
ﻫﺮﮔﺰ ﺗﻤﺎﺕ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺴﻲ ﺭﻭ ﻧﻜﻦ ! ﺍﺑﮕﺬﺍﺭ ﺩﺳﺖ ﻧﻴﺎﻓﺘﻨﻲ ﺑﺎﺷﻲ ! آﺩﻡ ﻫﺎ ﺗﻤﺎﻣﺖ ﻛﻪ ﻛﻨﻨﺪ ﺭﻫﺎﻳﺖ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ

+ نوشته شده توسط میر سیا وش اسبقی در و ساعت |
بیاد شهدا غزه

گوش اگر گوش تو وناله اگر ناله من         آنچه البته به جایی نرسد فریاد است

+ نوشته شده توسط میر سیا وش اسبقی در و ساعت |
التماس دعا


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط میر سیا وش اسبقی در و ساعت |
گويند . . .


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط میر سیا وش اسبقی در و ساعت |
 

یکی از شاخصه های رفتاری که تقریباً در همه مدلهای رفتاری به آن توجه میشود، شیوه (نه قدرت) تعامل فرد با محیط است. این شاخصه در میان ... شدت قابل توجهی ندارد. چرا چنین است و پیامدهای آن در سازمان چیست؟

 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط میر سیا وش اسبقی در و ساعت |
در هر جامعه پایه های حکومت بواسطه عدالت اجتماعی مستحکم می گردد. در این راستا رهبری مدبّرانه در اجرای عدالت نقش بسزایی دارد. بنابراین نخستین گام برای ایجاد و گسترش عدالت اجتماعی در زمان رسولخدا(ص) پایه گذاری شد تا اینکه زمینه هدایت همگان فراهم گردد، اما به جهت رخ دادهای بعد از رحلت پیامبر عظیم الشأن اسلام، جامعه اسلامی دچار دگرگونیهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی گردیده و اجرای عدالت نیز دستخوش سیاستهای گوناگون گردید و آنچه در حال حیات پیامبر اسلام پایه ریزی شده بود از مسیر اصلی منحرف شده و به سوی سیاستهای قبیله گرائی، قومیت و....سوق داده شد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط میر سیا وش اسبقی در و ساعت |
قرآن با لحن تند مؤمنان را از خطرهای منافقان برحذر می دارد و می فرماید:

«هم العدّو فاحذرهم؛(2) (منافقان) دشمنان (اصلی) شمایند از آنان برحذر باشید.»

در خطرناک بودن این گروه از مردم همین بس که قرآن مجید در چندین سوره به گونه تفصیلی و ریز اوصاف و شگردهای منافقان را مطرح کرده و آنها را به مؤمنان شناسانده است تا در دام و تورهای آشکار و پنهان آنها گرفتار نشوند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط میر سیا وش اسبقی در و ساعت |


Powered By
BLOGFA.COM


جنگ دفاع مقدس
جنگ دفاع مقدس